Descrierea proiectului

Proiectul Dezvoltarea capacitatii administrative a ANCSI de implementare a unor actiuni stabilite in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare 2014-2020 are ca scop adaptarea structurilor, optimizarea proceselor si pregatirea resurselor umane din Autoritatea nationala de Cercetare Stiintifica si Inovare pentru realizarea si punerea in aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi in vederea corelarii planificarii strategice cu bugetarea pe programe.

Obiectivele specifice ale proiectului:

A. Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP: implementarea de instrumente informatice necesare pentru fundamentarea politicilor si optimizarea proceselor decizionale ale ANCSI, respectiv ale MECS, prin realizarea unei Platforme Informatice Integrate pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare (PII-CDI). Aceasta efectueaza activitati de culegere, agregare, prelucrare si distribuire a informatiilor. Utilizarea PII-CDI contribuie la aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale.

B. Indeplinirea conditionalitatilor ex-ante pentru Obiectivul Tematic 1 (OT1) al FESI prevazute in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020 prin realizare mecanismului de orientare strategica, bazat pe descoperirerea antreprenoriala si cresterea gradului de integrare a sistemului de CDI in economia nationala ca raspuns l nevoia de a imbunatati procesul de monitorizare si evaluare a SNCDI. Implementare acestui mecanism de orientare strategica va creste capacitatea administrativa a Autoritatii de a efectua planificari strategice si bugetarea pe programe.

C. Pregatirea personalului si formarea competentelor necesare fundamentarii si aplicarii bugetarii pe programe prin participarea la schimburi de experienta si networking cu autoritati / institutii / organisme ale administratiei publice nationale si internationale. Platforma Informatica Integrata impreuna cu Mecanismul de orientare strategica stau la baza unei propuneri de politici publice prin care se implementeaza instrumente / mecanisme care contribuie la crearea administratiei publice moderne, capabila sa faciliteze dezvoltarea socio-economice a tarii, prin intermediul unor investitii si reglementari de calitate. Astfel se ating obiectivele Strategiei Europa 2020.

3

Parteneri

Activitati

Rezultate

2019

Data finalizarii

NOUTATI
Afla noutatile din cadrul proiectului SIPOCA27

CONDITIONALITATI EX-ANTE LA CARE PROIECTUL ISI PROPUNE SA RASPUNDA

 1. Conditionalitatea tematica ex-ante 1.1 Cercetare si Inovare Existenta unei strategii nationale sau regionale de specializare inteligenta in conformitate cu programul national de reforma care sa echilibreze cheltuielile private cu cercetarea si inovarea si care sa fie conforma cu caracteristicile sistemelor nationale sau regionale eficiente in domeniul cercetarii si al inovarii.
 2. Actiunea asumata: “d) este adoptat mecanismul de monitorizare detaliat, inclusiv indicatori selectati si structura de guvernare” (pag 145, POC)

 

 1. Legatura cu rezultate de program

Planificarea strategicasi bugetarea pe programe in autoritatile si institutiile publice centrale sunt realizate pe baza metodologiilor si instrumentelor commune.

Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului

  1. Legatura cu indicatori de realizare si de rezultat

  Indicator de realizare POCA:

  5S38 Autoritati si institutii publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategicasi bugetarea pe programe;

  5S40 Autoritati si institutii publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize si evaluari ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice

  Indicator de rezultat POCA:

  5S1 Autoritati si institutii publice centrale care au implementat planificarea strategicasi bugetarea pe programe pe baza metodologiilor si instrumentelor unitare;

  5S3 Autoritati si institutii publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului.

 1. Prin R1. Mecanism de monitorizare si evaluare        
  1. Actiunea asumata: “Mecanismul de orientare strategica propusa de SNCDI este operational”si include “b) cadru sistematic de colectare de date (observator economic, registru central de bune practici, instrumente analitice calitative si cantitative), pentru integrare si analiza, pentru a ajuta la adoptarea unor decizii mai bine fundamentate;”

   

  B.Legatura cu rezultate de program

  Planificarea strategicasi bugetarea pe programe in autoritatile si institutiile publice centrale sunt      realizate pe baza metodologiilor si instrumentelor comune

  Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului

   

  C.Legatura cu indicatorii de realizare si de rezultat

  Indicator de realizare POCA:

  5S38 Autoritati si institutii publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategicasi bugetarea pe programe;

  5S40 Autoritati si institutii publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize si evaluari ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice

  5S41 Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritatile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local

  Indicator de rezultat POCA:

5S1 Autoritati si institutii publice centrale care au implementat planificarea strategicasi bugetarea pe programe pe baza metodologiilor si instrumentelor unitare;
5S3 Autoritati si institutii publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului;

Prin R2. Mecanism de colectare date

 

 1. Actiuni asumate:

– “Mecanismpentruasigurareaparticiparii active a partilorinteresate la procesulcontinuu de identificare a oportunitatiloremergente de piata, care arputeaconstrui un avantajcompetitivpentru Romania sauregiunile sale, prinintalnireapunctelor forte in domeniulcercetarii cu nevoilemediului de afaceri;”

“Mecanismul de orientare strategica propusa de SNCDI este operational”

-“Dezvoltarea de foi de parcurs actualizate pentru domeniile de specializare inteligenta, ca urmare a contributiei mecanismului de orientare strategica”

 

B.Legatura cu rezultate de program

Planificarea strategicasi bugetarea pe programe in autoritatile si institutiile publice centrale sunt realizate pe baza metodologiilor si instrumentelor comune

 

C.Legatura cu indicatori de realizare si de rezultat

Indicator de realizare POCA:

5S38 Autoritati si institutii publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategicasi bugetarea pe programe;

5S40 Autoritati si institutii publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize si evaluari ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice

5S41Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritatile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local

Indicator de rezultat POCA:

5S1 Autoritati si institutii publice centrale care au implementat planificarea strategicasi bugetarea pe programe pe baza metodologiilor si instrumentelor unitare;

5S3 Autoritati si institutii publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului;

 

Prin R3. Mecanism de descoperire antreprenoriala

 

A.Conditionalitatea tematica ex-anteT.01.2 – Infrastructura de cercetare si inovare. Existenta unui plan multianual pentru buget si pentrustabilirea prioritatilor de investitii.

Actiunea asumata: “Lista de infrastructuri de cercetarenationale („foaiedeparcursnationala”) esteactualizata.” (POC, pag 150)

 

B.Legatura cu rezultate de program

Planificarea strategicasi bugetarea pe programe in autoritatile si institutiile publice centrale sunt   realizate pe baza metodologiilor si instrumentelor comune

Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului

 

C.Legatura cu indicatori de realizare si de rezultat

Indicator de realizare POCA:

5S38 Autoritati si institutii publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategicasi bugetarea pe programe;

5S40 Autoritati si institutii publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize si evaluari ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice

Indicator de rezultat POCA:

5S1 Autoritati si institutii publice centrale care au implementat planificarea strategicasi bugetarea pe programe pe baza metodologiilor si instrumentelor unitare;

5S3 Autoritati si institutii publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului;

 

Prin R4.Foaia de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii

 

 

A.Legatura cu rezultate de program

Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice centrale imbunatatite  pentru sustinerea masurilor/actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific

 

B.Legatura cu indicatori de realizare

5S46 Participanti la activitati de formare pentru OS 1.1;

 

Prin R5. Cunostinte si abilitati imbunatatite ale personalului din autoritatile si institutiile publice centrale